DQS Forum

Co to jest DQS Forum i do kogo jest skierowane?

Co to jest DQS Forum i do kogo jest skierowane.

DQS Forum jest porozumieniem niezależnym, działającym na zasadach dobrowolności. Przyjętą misją jest wspieranie inicjatywy w zakresie rozwoju systemów zarządzania i podejścia procesowego w świadomości przedsiębiorstw oraz rozwoju rynku klienta i prowadzonego biznesu. DQS Forum skierowane jest do pełnomocników i przedstawicieli firm obsługiwanych przez DQS

Informacja dotycząca uczestnictwa w DQS Forum

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wyżej wymienionych spotkaniach prosimy o zgłaszanie się pod adres e-mail marketing@dqs.pl

W celu umożliwienia wszystkim naszym Klientom uczestnictwa ich przedstawicieli w DQS Forum obowiązuje zasada, iż na jedno spotkanie tematyczne mogą być zgłoszone maksymalnie 2 osoby z firmy.

Koszt uczestnictwa dla Klientów DQS Polska w jednym spotkaniu wynosi 200,00 PLN (netto) od osoby. Koszt udziału kolejnej osoby, będącej Klientem DQS Polska wynosi 150,00 PLN (netto) od osoby. Dla pozostałych uczestników koszt udziału wynosi 300,00 PLN (netto).

Płatności za spotkanie prosimy dokonywać na 7 dni przed planowanym terminem spotkania.

Po każdym zakończonym spotkaniu Uczestnicy otrzymają potwierdzenie zdobytej wiedzy w postaci zaświadczenia.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach.

Zapraszamy na strony naszego forum!

LOGOWANIE

ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZE SPOTKANIA DQS Forum