Wyroby medyczne

Obecnie na całym świecie trwają wzmożono działania mające na celu zapewnienie użytkownikom dostępu do bezpiecznych wyrobów medycznych. Z tego względu Wspólnota Europejska podjęła szereg działań, aby ujednolicić wymagania dla rynku wyrobów medycznych.

DQS Polska, jako notyfikowaną i autoryzowaną jednostką, prowadzi ocenę zgodności wyrobów medycznych oraz świadczy usługi w zakresie certyfikacji standardów zarządzania jakością.

Naszym celem jest dostarczanie Klientom usług na najwyższym poziomie realizowanym przez kompetentny, wysoko wykwalifikowany personel.