ISO/TS 16949

Rozpoznaj możliwości doskonalenia – Zapobiegaj błędom – zwiększaj wydajność

Przemysł motoryzacyjny ze swoją globalną działalnością propaguje doskonałą jakość procesu, ciągłe doskonalenie i innowacyjność. ISO/TS 16949 jest Specyfikacją Techniczną opisującą wymagania dla Systemów Zarządzania Jakością mające zastosowanie dla dostawców do tego sektora przemysłu. Specyfikacja ta jest rozwijana przez wielostronną grupę roboczą International Automotive Task Force (IATF)
w celu doskonalenia zarówno zdolności jakościowej, jak i całego procesu certyfikacji
w łańcuchu dostaw.

Korzyści

Certyfikowany systemem zarządzania zgodnie z wymaganiami ISO/TS 16949

  • Jest uznawany na całym świecie przez wszystkich producentów branży motoryzacyjnej,
  • Poprawia zdolności konkurencyjne,
  • Zapewnia jednolity poziom jakość w globalnej skali ,
  • Pomaga optymalizować procesy i zapewnić ich przejrzystość,
  • Może ją zintegrować z wymaganiami ISO 14001 i BS OHSAS 18001, PN-N 18001

W 2009 zostało opublikowane przez IATF aktualnie obowiązujące wymaganie ISO/TS 16949:2009. Aktualnie trwają prace nad nowym wydaniem tego standardu ISO/TS 16949.

Wytyczne certyfikacyjne są dostępne w języku niemieckim lub angielskim (wersja oryginalna) na stronie www.vda-qmc.de i www.iatfglobaloversight.org

Nowe wydanie ISO/TS 16949 jest planowane jeszcze w tym roku.

Materiały do pobrania