Norma ISO 9001

Rozpoznaj oczekiwania – nadzoruj procesy – zapewnij sobie sukces

Na całym świecie ponad milion certyfikowanych firm czerpie korzyści z certyfikacji normy ISO 9001 jako narzędzia do zarządzania organizacją i doskonalenia swojej działalności. Norma obejmuje, mające zastosowanie na całym świecie, wymagania dla zapewnienia jakości wyrobów, usług oraz projektowania i rozwoju.

System zarządzania jakością funkcjonuje skuteczniej wówczas gdy cele organizacji są jasno zdefiniowano. Aby osiągnąć te cele, muszą one być mierzalne oraz mieć przełożenie na kluczowe wskaźniki przejrzystych i skutecznych procesów. Najlepszym dowodem zdolności organizacji do osiągnięcia sukcesu jest ciągłe doskonalenie wyników.

Osiem zasad zarządzania jakością zapewnia prowadzenie w sposób ukierunkowany
i systematyczny działań zarządzania organizacją oraz zapewnia ciągłe doskonalenie. Pierwsza zasada wymaga konsekwentnej orientacji na klienta – najważniejszego elementu udanego biznesu.

Korzyści

 • Certyfikat ISO uznawany międzynarodowo
 • Zdobycie zaufania klientów;
 • Zwiększenie satysfakcji klienta;
 • Wzrost motywacji pracowników;
 • Jasno zdefiniowane odpowiedzialności;
 • Podejmowanie decyzji na podstawie faktów;
 • Ustalenie skutecznych i efektywnych procesów;
 • Zminimalizowanie ryzyka działalności firmy;
 • Zainicjowanie ciągłego doskonalenia;
 • Oszczędność czasu i kosztów;
 • Zapobieganie powstawaniu błędów zamiast ich poprawiania;
 • Poprawa wizerunku firmy;
 • Zmniejszenie „dziur” komunikacyjnych;
 • Zdolność szybkiego reagowania na zmiany zachodzące na rynku.

ISO 9001 – Co należy wiedzieć ?

15 września 2015 International Organization for Standardization (ISO) opublikowało nową wersję normy ISO 9001:2015. Nowa wersja zastępuje normę ISO 9001:2008 której ważność upływa 14 września 2018r.

Poznaj zmiany w normie

ISO 9001:2015

zobacz prezentację

Materiały do pobrania