WSK– Wewnętrzny system kontroli

Wewnętrzny System Kontroli jest jednym z elementów systemu zapewniającego bezpieczeństwo międzynarodowe. Stanowi bowiem jedno z najważniejszych narzędzi zapobiegania niekontrolowanemu transferowi towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

DQS Polska sp. z o.o. jest upoważniona do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodnościach funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli. W tym zakresie obowiązuje wydane „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli”.

Podstawą certyfikacji zgodności i kontroli są wymania Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranicą towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. 2000 Nr 119 poz. 1250 z późniejszymi zmianami).

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami.