Standard ISO 14001

Równowaga pomiędzy ekonomią i ekologią

…dla wszystkich organizacji budujących filozofię przedsiębiorstwa opartą na aktywnym zarządzaniu środowiskowym, poprzez dokumentowanie swoich działań środowiskowych.

Od czasu publikacji w 1996 roku, ponad 150 tyś. organizacji na całym świecie wdrożyło i certyfikowało system zarządzania według ISO 14001. Ta wzrastająca popularność wskazuje, że wszystkie organizacje i obszary gospodarki mogą czerpać korzyści z tego pozytywnego impulsu. Ze względu na swoje pozytywne doświadczenia, wiele certyfikowanych wg ISO 14001 przedsiębiorstw oczekuje od swoich dostawców certyfikacji ISO 14001, szczególnie dotyczy to dostawców dla motoryzacji.

Ze względu na kompatybilność normy z ISO 9001 (zarządzanie jakością), coraz większa liczba organizacji wybiera wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania, tak aby wzmocnić efekt współdziałania. Systemy zarządzania środowiskowego, jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (BS OHSAS/PN-N-18001) są podstawowymi narzędziami zarządzania organizacją, ich użycie dowodzi akceptowaniu odpowiedzialności oraz zaangażowaniu w racjonalne wykorzystywanie zasobów.
Korzyści

 

Z certyfikowanym systemem zarządzania środowiskowego według ISO 14001, organizacje mogą:

  • Usprawnić operacyjne działania w zakresie ochrony środowiska,
  • Zredukować zagrożenia środowiskowe,
  • Usprawnić dostosowanie działań do mających zastosowanie wymagań prawnych,
  • Wspierać doskonalenie działań środowiskowych, łącznie z środowiskową jakością wyrobów i usług,
  • Obniżyć koszty poprzez systematyczne i pro-aktywne myślenie i działanie,
  • Sprzyjać motywacji i zaangażowaniu pracowników,
  • Zwiększyć zaufanie instytucji publicznych, klientów, banków i firm ubezpieczeniowych,
  • Wzmocnić swój wizerunek i zdolności konkurencyjne – zarówno w kraju jaki i na świecie,
  • Spełnić wymagania klientów.

Materiały do pobrania