System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Czy Wasze przedsiębiorstwo inwestuje w nieobecny personel?

Ponad  250 000 000 – to ilość wypadków przy pracy na świecie w 2007 roku. Zatrważająca liczba w świetle ludzkich istnień, których dotyczyła, ale również alarmująca w odniesieniu do kosztów, jakie ponoszą organizacje w wyniku
utraconego czasu pracy, nie wspominając ciężaru systemu socjalnego, wynikających z tego tytułu opłat związanych z leczeniem i niezdolnością do pracy.

W tym samym czasie coraz większa liczba przedsiębiorstw na całym świecie podejmuje decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Dzięki temu, liczba i dotkliwość wypadków przy pracy ulega znaczącemu zmniejszaniu. W przedsiębiorstwach tych zdrowie i bezpieczeństwo miejsca pracy jest postrzegane jako odpowiedzialność kierownictwa, ukierunkowana na lepszą opiekę nad pracownikami i ustalanie przykładu dla innych. Wspólna perspektywa organizacji przesuwa się coraz bardziej na zorientowane procesowo, całościowe spojrzenie na stanowiska i przepływ pracy, patrząc teraz na nie z perspektywy jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Silny wzrost certyfikatów OHSAS/PN-N- 18001

Międzynarodowe organizacje w przeważającej mierze opierają się na BS OHSAS 18001. Wiodącymi sektorami na świecie, które wdrożyły wymagania tej normy, to przemysł chemiczny i rafineryjny.

Obecnie trwają prace na międzynarodową norma ISO 45001, która będzie zawiera wymagania OHSAS 18001 i międzynarodowej organizacji pracy ILO-OSH Guidelines.

pdf-iconKarta_produktu_BS OHSAS 18001/ PN-N-18001