Rozporządzenie Rady 333/2011

Jesteśmy akredytowaną jednostkę certyfikującą, która prowadzi weryfikację  według wymagań  Rozporządzenia Rady  (UE) nr 333/2011  z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE. Dokument ten określa kryteria, kiedy złom żelaza, stali i aluminium, w tym również złom stopów aluminium, przestaje być odpadem.

Do weryfikacji zgodnie z wymaganiami wyżej wymienionego Rozporządzenia może przystąpić każda organizacja prowadząca działalność w zakresie:

– produkcji złomu,

– importu złomu,

– organizacje, które stosują odpad jako wsad w procesie odzysku i/lub prowadzą procesy i  techniki przetwarzania  (w świetle rozumienia rozporządzenia)

Korzyści z weryfikacji  przez akredytowaną jednostkę certyfikującą DQS Polska według wymagań  Rozporządzenia to:

bezpieczeństwo prowadzonego biznesu, wzrost  zaufania wśród kontrahentów i instytucji  publicznych, zgodność z prawnymi wymaganiami polskimi oraz unijnymi, przejrzystość prowadzonych działań, zobowiązanie do udokumentowania i nadzorowania  procesów, niezależna weryfikacja prowadzonej działalności przez akredytowaną jednostkę, korzyści marketingowe –  jako jedne z pierwszych zakładów poddane  weryfikacji, ułatwienie  w sprzedaży produktów złomowych o zniesionym statusie „odpadu”, wprowadzenie/ uporządkowanie systemu zarządzania w firmie.

Poddanie się niezależnej ocenie akredytowanej jednostki, można wykorzystać jako argument, konkurując z innymi dostawcami w Państwa sektorze. 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani spotkaniem z nami w celu nawiązaniu współpracy w tym zakresie prosimy o kontakt na adres: marketing(at)dqs.pl lub pod numerem telefonu: 22-337-41-04.