1 lipca 2015 roku British Retail Consortium opublikowało najnowszą wersję standardu BRC dla opakowań I materiałów opakowaniowych, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Podobnie jak poprzednia wersja również wersja 5 zawiera dwie kategorie ryzyka z różnymi wymaganiami. Kategorie ryzyka w obecnie obowiązującej wersji to „wysoka higiena” („high hygiene”) i „podstawowa higiena” („basic hygiene”). Do której kategorii należy zakwalifikować produkt zależy od jego przeznaczenia. „High hygiene” dotyczy tych opakowań / materiałów opakowaniowych, które wchodzą w bezpośredni kontakt z żywnością lub innym wrażliwym produktem. Natomiast „basic hygiene” dotyczy opakowań niebezpośrednich.

Standard jest odpowiedni dla producentów zarówno szkła jak i korków do butelek, folii, puszek, kartonów, etykiet, tuszy, klejów itp.

Standard zawiera osiem wymagań fundamentalnych:

·         Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie (1.1)

·         Analiza zagrożeń i ryzyka (2.2)

·         Specyfikacje (3.4)

·         Audity wewnętrzne (3.5)

·         Identyfikowalność (3.9)

·         Utrzymanie porządku i czyszczenie (4.8)

·         Kontrola procesu (5.4)

·         Szkolenia i kompetencje (6.1)

Wymagania standardu dla obu kategorii ryzyka podzielone są na 6 rozdziałów:

1.     Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie

2.     System zarządzania zagrożeniem i ryzykiem

3.     System zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu

4.     Standardy lokalizacji

5.     Kontrola produktu i procesu

6.     Personel

Oprócz wymagań standardowej checklisty BRC wprowadziło moduły dodatkowe. Aktualnie dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych dostępne są dwa moduły dodatkowe: moduł dotyczący towarów handlowych oraz moduł świadomości środowiskowej. Dodatkowo przedsiębiorstwo może udowodnić dojrzałość swojego systemu zarządzania przystępując do opcji auditów niezapowiedzianych.

Standard może być zakupiony w wersji papierowej lub bezpłatnie pobrany w wersji pdf ze strony https://www.brcbookshop.com/ . Oprócz angielskiej wersji językowej dostępne są wersje: amerykańska, francuska, chińska, niemiecka, hiszpańska i włoska.

DQS od wielu lat oferuje firmom opakowaniowym certyfikację BRC. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku nasze zasoby auditorskie zostały w tym zakresie rozszerzone o polskiego auditora. Proponujemy Państwu konkurencyjną ofertę cenową. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.

Tel. 22 385 88 10 e-mail: biuro@dqs.pl

pdf-icon BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials – karta produktu