recyklerzy

Zgodnie z:

bez-tytulu

 

Art. 46  Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 poz. 888.) ,

każdy przedsiębiorca  

  • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, który wystawia dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiada zezwolenie na przetwarzanie, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg.
  • eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, który wystawił w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO, potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg.

jest obowiązany do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego zgodnie z:

bez-tytuluRozdziałem 9 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 poz. 888.) oraz

bez-tytuluRozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015r. określającym szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR.

 

Pierwsze audyty są przeprowadzane w terminie do 30.04.2017 roku i dotyczą działalności w roku 2016.

Audyt może być przeprowadzany tylko przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Jesteśmy jednym z kilku weryfikatorów EMAS, akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji od 10.01.2007 pod numerem: PL-V-008. Link do certyfikatu.

 

Mając poczucie odpowiedzialności za wykazanie zgodności z wymaganiami prawnymi, DQS Polska dąży do tego, aby świadczone usługi opierały się na niezależnym i jednocześnie –  elastycznym podejściu do tego szczególnego procesu audytu.

Jako doświadczony Weryfikator EMAS wiemy, w jaki sposób należy dochować należytej staranności i wykazać stopień zgodności z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska.

Wiemy też, jak dużym problemem dla przedsiębiorców może być krótki termin na realizację tego zobowiązania ustawowego.

Dlatego na poniższej ilustracji przedstawiamy schemat postępowania mający na celu potwierdzenia stopnia zgodności z ww. wymaganiami prawnymi:

 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług oceny zgodności z ww. wymaganiami.

Gdy tylko podejmą Państwo decyzję o współpracy z naszą jednostką w tym zakresie, prosimy o kontakt:

 

Dyrektor ds. Ekozarządzania

Bogdan Kraśniewski

tel. 668-364-868

krasniewski@dqs.pl

 

Specjalista ds. certyfikacji

Paulina Podolska-Borucka

tel. 532 755 367

borucka@dqs.pl

napisz-do-nas-biuro

 

W celu przyspieszenia procesu auditu mogą Państwo skorzystać z załączonego formularza Danych Podstawowych. Po przesłaniu wypełnionego formularza sporządzimy niezwłocznie wstępną ofertę na nasze usługi, a następnie podejmiemy kontakt w celu doprecyzowania warunków współpracy:

formularzdp_rec

Znalezione obrazy dla zapytania logo pdf Karta produktu „Audyty zewnętrzne – wymagania Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”

Znalezione obrazy dla zapytania logo pdf 2008P1_ProgramAudytowOdzyskuOO